Производство

Фирмата ИНДУСТРИЈА ЗА ВЕШТАЧКА КОЖА И ТЕКСТИЛ АРМАНЕКС ДООЕЛ пред 15 години во мала фабрика почнала со производство на неткаенини. Последниве 10 години откога се споивме со партнер од странство фирмата зазема сериозни чекори за подобрување и зголемување на капацитетот,

која сега нејзините простории изнесуваат 5.000 м2 каде се произведуваат следниве производи кои се за кондураџискиот, ташнарскиот и тапацерскиот сектор.

Истотака плановите за во 2025 година се за изградба на поголем објект во плац од 13.000 м2 која е претходно купена од фирмата Арманекс. Суровините и хемикалиите кои се употребуваат за готовиот производ се набавуваат од високо квалитетни фирми кои се бренд за потребниот производ. Нашата цел е секогаш да произведеме квалитетна роба а воедно купецот да биде секогаш задоволен од нашите производи.